جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16255 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 23. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری 1397/10/20
16144 روایت های مستند نقض حقوق مالکیت فعالان اقتصادی در ایران 1. موردکاوی شرکت صدف بهاره شرق 1397/08/21
16143 روایت های مستند نقض حقوق مالکیت فعالان اقتصادی در ایران 2. موردکاوی شرکت بهینه نگاران صنعت 1397/08/21
14900 الگوی راهبردی حمایت از تولید 2. محیط اقتصاد کلان 1395/04/09
14444 الگوی تأمین مالی بنگاه‎های کوچک و متوسط 3. توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران 1394/06/24
14267 درآمدی بر ابزارها و شاخص های کارآمدی حکومت 1394/02/29
14168 تحلیلی بر چالش های اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی 1393/11/28
13454 ضرورت تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (ناظر به متن پیشنهادی برای اصلاح ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی) 1392/10/25
13022 وضعیت شرکت های کوچک و متوسط در مالزی 1392/03/25
12926 ارزیابی شاخص جهانی کارآفرینی در ایران 1392/01/27