جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17077 بررسی تجربه کره جنوبی در تشکیل هیئت برنامه ریزی اقتصادی (EPB): درس هایی برای ایران 1399/03/07
15593 الگوی راهبردی حمایت از تولید 6. نقش دولت کره جنوبی در تولد و رشد برندهای موفق جهانی 1396/09/26
14800 روابط جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی: چالش ها و فرصت ها (به بهانه سفر رئیس جمهور کره جنوبی به ایران) 1395/02/12
14766 تجربه نظام مقرراتگذاری توسعه گرا در کره جنوبی؛ درس هایی برای ایران 1394/12/25
14660 سیاستگذاری برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری: درس هایی از مقایسه ایران و کره جنوبی 1394/11/10