جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17477 بررسی تحولات بازار کار ایران طی دوره 1398-1393 1400/02/05
17434 تحلیل شاخص های بازار کار در فصل پاییز 1399 1399/12/25
17420 خبرنامه تحولات انرژی (5) دوره یازدهم (با تأکید بر تقاضای جهانی انرژی در سال 2021) 1399/12/13
17382 واکسن کرونا بررسی وضعیت تولید، خرید، دسترسی و چالش های آن در ایران 1399/11/08
17306 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 14. عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1399 1399/09/19
17251 تحلیل شاخص های بازار کار در فصل بهار 1399 1399/08/27
17219 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۵۳) فرصت ها و تهدیدهای کرونا برای کسب وکارهای ایرانی 1399/08/19
17182 تحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان 1398 و دلالت های آن برای سال 1399 1399/07/15
17117 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (50) تحلیل عملکرد سیاستی صدا و سیما در مواجهه با کرونا 1399/04/10
17108 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (49) تأمین و مصرف بهینه تجهیزات حفاظت شخصی 1399/04/07