جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13822 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح قانونی) 1393/05/14
13697 ساختارشناسی مجلس شورای اسلامی (2) سیر تطور کمیسیون ها از دور اول تا نهم مجلس شورای اسلامی 1393/03/12