جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16802 خبرنامه تحولات انرژی (33) دوره دهم (با رویکرد وضعیت آتی بازار نفت و صادرات گاز ایران) 1398/10/04
16598 خبرنامه تحولات انرژی (29) دوره دهم 1398/06/11
16382 مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز در نروژ (گزارش دوم) 1398/01/20
16128 مقایسه تطبیقی IPC با قراردادهای بخش بالادستی نفت و گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس 1397/08/01
15894 وضعیت نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر سند همکاری بین ایران و آذربایجان 1397/03/29
15512 بررسی عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم 1396/06/12
15293 خبرنامه تحولات انرژی (6) دوره دهم 1395/11/17
15171 خبرنامه تحولات انرژی (5) دوره دهم 1395/09/16
15165 خبرنامه تحولات انرژی (4) دوره دهم 1395/09/07
15110 ماهنامه تحلیلی انرژی (2) دوره دهم 1395/08/15