جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17158 بررسی کارشناسی بهره برداری از منطقه حفاظت شده آشوراده به عنوان منطقه گردشگری 1399/06/16
16870 بررسی بازار گردشگری روسیه (ظرفیت ها، موانع و راهکارها) 1398/11/05
16843 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 47. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1398/10/17
16263 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 41. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1397/10/23
15721 بررسی تطبیقی سیاست های مالیاتی و عوارض در صنعت گردشگری 1396/10/30
14687 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 27. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1394/11/13
14409 گزارش مجمع جهانی اقتصاد در رابطه با رقابت پذیری سفر و گردشگری درسال 2015 با تأکید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران 1394/06/25
14207 نمایه آماری گردشگری جمهوری اسلامی ایران 1394/02/01
13860 ابزار و فنون درک آینده گردشگری 1393/06/04
13089 گردشگری از نگاه مقام معظم رهبری 1392/04/31