جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16685 درباره یارانه انرژی در ایران 7. تصویر مصرف حامل های انرژی در بخش حمل و نقل 1398/07/29
16655 درباره یارانه انرژی در ایران 4. تصویر مصرف آب شرب و پیامدهای اصلاح یارانه آب در اقتصاد ایران 1398/07/14
16653 درباره یارانه انرژی در ایران 2. تصویر مصرف برق در بخش خانگی 1398/07/14
16430 سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی 1398/02/22
15366 پول پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار 1396/02/18
14098 بررسی و آسیب شناسی صنعت نان 1393/10/09
13067 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی» 1392/04/23
12263 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 22. اعتبارات یارانه ای 1390/12/15
7668 درباره لایحه بودجه سال 1385 کل کشور (21) ارزیابی یارانه حامل های انرژی 1384/11/01
7124 تحلیلی بر ابعاد مختلف پرداخت یارانه در ایران 1383/07/01