جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15805 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همکاری درخصوص اقتصاد مقاومتی» 1396/12/27
15195 بررسی و ارزیابی «12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال 1395 1395/09/30
14446 درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: 7. بررسی روند شاخص های تحقق سیاست ها ی کلی اقتصاد مقاومتی (ویرایش اول) 1394/06/28
14332 بررسی مزیت های منطقه ای سواحل مکران با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1394/04/21
14326 سیاست های روسیه در برابر تحریم های اقتصادی علیه آن کشور 1394/04/15
14191 ارزیابی رتبه جهانی ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی 1393/12/24
14148 درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 6. شاخص های ارزیابی تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ویرایش اول) 1393/11/13
12546 اقتصاد مقاومتی 1. اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن (ویرایش اول) 1391/06/15