جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14709 مروری بر تاریخچه، رویکردها و تجارب پنج کشور منتخب در راستای استقرار اقتصاد دانش بنیان 1394/11/25
14446 درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: 7. بررسی روند شاخص های تحقق سیاست ها ی کلی اقتصاد مقاومتی (ویرایش اول) 1394/06/28
14191 ارزیابی رتبه جهانی ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی 1393/12/24
12546 اقتصاد مقاومتی 1. اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن (ویرایش اول) 1391/06/15