رفع مشکلات آب کشاورزی

رفع مشکلات آب کشاورزی

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع آب در رونق تولیدات کشاورزی گفت: دولت لایحه جامع آب را به مجلس می آورد که در جریان بررسی آن به موضوع نهاده های کشاورزی و نقش آب حتما توجه خواهد شد.

 سه شنبه/01 تیر 10:00

اخبار پژوهشی
جدیدترین گزارش ها

طرح ها و لوایح

جدیدترین قوانین