لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1397/12/27 اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت­های سهامی برق منطقه­ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ...
  2. 1398/04/16 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و ...
  3. 1398/03/19 قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه ...

دستور هفتگی

  1. 4-117 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/4/30 الی سه شنبه 1398/5/1
  2. 4-116 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/4/23 الی سه شنبه 1398/4/25
  3. 4-115 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1398/4/2 الی سه شنبه 1398/4/4

دستور کمیسیون

  1. 4-101 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/4/29 لغایت چهارشنبه 1398/5/02
  2. 4-100 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/4/22 لغایت چهارشنبه 1398/4/26
  3. 4-99 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/4/1 لغایت چهارشنبه 1398/4/5